Lämna förslag på funktioner eller ändringar

Innehållsförteckning

Vad ska finnas i ett förslag

Förklara noggrant vad funktionen ska göra.

Förklara vem som är den tänkta användaren av funktionen.

Förklara hur detta skapar ett mervärde för sektionens medlemmar/användare av i-portalen.

Gör en grovskiss/prototyp/wireframe över hur du tycker att funktionaliteten ska se ut och fungera både i en mobil-vy och dator-vy.

Wikipedia sidan för wireframes.

Exempel

Förslag på implementation av en talarlista.

Förklara noggrant vad funktionen ska göra.

Funktionen är efterfrågad på stormöten då papperslappar och manuel check mot en lista som måste hämtas från eventet är krångligt.

Talarlistan ska finnas på event. Vid incheckningen skall alla deltagare på eventet tilldelas ett talarnummer som de kan använda för att tala på mötet. Talarlistan ska ha en vy där listan över talare visas och en admin vy där man kan administrera talarlistan.

I admin-vyn ska man kunna ange ett talarnummer för att lägga eller ta bort en person i talarlistan. Man ska lätt kunna byta till nästa talare i listan. Man ska kunna rensa talarlistan.

Vyn med talarlistan ska uppdateras automatiskt när någon lägger till sig.

Extra funktionalitet i mån av tid och smidighet:

Deltagare på ett event ska själva kunna skriva upp sig och stryka sig från talarlistan om de är inloggade på i-portalen i mobilen.

Förklara vem som är den tänkta användaren av funktionen.

Eventadministratörer och deltagare på event.

Förklara hur detta skapar ett mervärde för sektionens medlemmar/användare av i-portalen.

Då detta kommer att minska den administrativa bördan för de som håller i eventet och med extra funktionaliteten även underlättar för deltagarna.

Gör en grovskiss/prototyp/wireframe över hur du tycker att funktionaliteten ska se ut och fungera både i en mobil-vy och dator-vy.

Se bifogade wireframes för de olika vyerna.