Organisationer

Innehållsförteckning

Bakgrund och generell info

Organisationssidorna är till för att ge de olika utskotten och föreningarna varsin sida där de kan ha lite information om sig själva, ange vilka som är medlemmar och vilken roll de har, lista arbetsgrupper och kontaktinformation. Sidan innehåller äver nyhetsflödet och arrangemang som annordnas av organisationen.

Medlemmarna får alla samma behörighet i en förening eller utskott, till exempel kommer alla medlemmar i studienämnden kunna modifiera studie FAQ:n osv. Medlemmarna kommer dock inte kunna ändra på sidan om organisationen eller ändra vilka som är medlemmar eller ändra på medlemsinformationen, det kan bara ledaren göra.

Ändra informationen

För att kunna ändra på en organisation krävs det att man är inloggad med sitt vanliga Liu-id och är ledare för organisationen.

Klicka på organisationen i menyn. Om du är ledare för organisationen så bör du då stå högst upp i listan över medlemmar. Ni bör även kunna se en knapp där det står ÄNDRA INFO uppe till vänster. Klickar ni på den så får ni fram ett formulär där ni kan skriva en beskrivning, fylla i kontaktinfo, byta ledare och ladda upp en bild (avlånga bilder med en höjd på 250 px ser bäst ut och gärna vit eller genomskinlig bakgrund för bästa utseende).

På i-portalen har vi gått över till att använda markdown för formatering, om du vill läsa om markdown formatering och vad du kan göra så kan du kolla in användarmanualen för Markdown. På organisationssidan så är beskrivningsrutan markdownformaterad.

Glöm inte att tryck på spara ändringar när ni är klara.

Ändra medlemmar

Medlemmarna i ert utskott eller förening kommer ni åt genom att trycka på HANTERA MEDLEMMAR överst på organsiationssidan.

På sidan ni kommer till då så kan ni välja att lägga till alla medlemmar i ert utskott eller förening samt om de har en specifik post och/eller en specifik email. Kryssa inte i rutan Radera? om ni inte vill ta bort personen ur organisationen.

Lägg även in dig själv på den här sidan.

Glöm inte att tryck på SPARA ÄNDRINGAR när du är klar.

Det är viktigt att ni lägger in alla era medlemmar då vi har för avsikt att använda denna information för att tala om vilka som är sektionsaktiva. Om ni saknar någon person i listan får ni gärna höra av er till webgroup@isektionen.se.

Byta Ledare

Du kan som ledare även överföra ledarskapet till en annan person genom att välja dennes Liu-id i listan över medlemmar i ledarfältet när du ändrar organisationen.

Lägg till en organisation

Gå in på INNEHÅLL i headern. Klicka in på Lägg till en organisation. Ange namn, ledare, placering av organisation, föräldrarorganisation samt tillhörande grupp, och spara. Så har du skapat dig en organisation!