Denna manual är under uppbyggnad, mer info kommer inom kort.

Kursutvärderingar

Innehållsförteckning

Bakgrund och generell info

Det finns möjlighet att lägga till och ändra kurser samt att införskaffa belöningar i samband med gjorda kursutvärderingar.

Lägg/ändra till kurser

Gå in på INNEHÅLL i headern. Klicka in på Administrera kursutvärderingar. Under Lägg till kurser kan man skapa kurskod och kursnamn. Kom ihåg att spara. Efter man har skapat kurser så kan man under Välj år specificera vilka kurser som ska utvärderas vilket år.

Lägg/ändra till belöningar

Gå in på INNEHÅLL i headern. Klicka in på Administrera kursutvärderingar. Under Lägg till eller ändra belöningar kan man skapa ett belöningsobjekt och aktivera det. Glöm ej att spara.

Skapa/kopiera ett nytt år

Efter man har skapat kurserna så kan man under Välj år specificera vilka kurser som ska utvärderas under vilken period. Där finns alternativen att lägga till ett år samt att kopiera ett tidigare år för att slippa göra om allt om inga/få ändringar har skett.