Denna manual är under uppbyggnad, mer info kommer inom kort.

Bokningsbara objekt

Innehållsförteckning

Bakgrund och generell info

Tillgängliga bokningar är I-bilen, projektor, videokamera samt en digitalkamera. Du måste vara inloggad för att kunna skapa samt göra ändringar på dina bokningar.

Skapa/ändra bokningsbara objekt

Gå in på INNEHÅLL i headern. Klicka in på Administrera bokningar. Klicka på Lägg till för bokningsbara objekt. Väl inne ska du fylla i namnet på det nya objektet, max antalet bokningar och tidsblock samt antalet timmar i förväg man kan boka objektet.

Gör en bokning

När du vill göra en bokning klickar du in på länken för det objekt du vill boka. Du får då upp ett schema på tillgängliga tider för bokning. Klicka på det tidsblocket du vill boka. Du kan boka flera tidsblock genom att markera blocken med Ctrl plus knapptryck. Det går endast att boka blocken i en oavbruten tidsföljd. Max antalet på antal block man kan boka är tre. För att avmarkera ett block tryck endast på blocket igen. När du markerat önskade block tryck på BOKA för att slutföra bokningen.

Hantera bokningar

Det finns ännu ej en funktion för att ändra en bokning, utan man får ta bort och skapa en ny. Under Bokningar ska det finnas lista på de bokningar du gjort och även en knapp för att ta bort bokningen.

Skapa en faktura

Gå in på INNEHÅLL i headern. Klicka in på Administrera bokningar. Klicka på Lägg till för fakturor. Väl inne ska du fylla i förfallodag, den bokning du vill skapa faktura för och även välja om kostnaden ska vara fast eller rörlig och ange beräkningsmåtten. OCR-nummer genereras när man skapat fakturan.

Hantera fakturor

Gå in på INNEHÅLL i headern. Klicka in på Administrera bokningar. Klicka på Ändra för fakturor.