Denna manual är under uppbyggnad, mer info kommer inom kort.

Artiklar

Innehållsförteckning

Bakgrund och generell info

Artiklar kan skapas av både sektionsmedlemmar och organisationer. Innan de blir synliga för alla användare måste artiklarna godkännas av en administratör.

Skapa en artikel

Inloggade användare kan klicka på Innehåll i menyn och sedan på Skapa en artikel. Fyll i text enligt instruktionerna, välj om en organisation står för artikeln och välj eventuella taggar. Därefter väljer du datum för publicering och avpublicering. Notera att artikeln måste godkännas av administratör innan publicering även om datumet för publicering är passerat. Du kan även klicka på fliken förhandsvisning för att se hur artikeln kommer att se ut när den är publicerad. Du kan också bifoga filer. Du får ett mail när artikeln blivit godkänd eller avslagen.

Ändra en artikel

Om du har skapat en artikel så kan du klicka på Mina artiklar under menyknappen Innehåll. Där kan du klicka på Ändra för att redigera din artikel. Den nya ändringen måste godkännas av administratör innan den publiceras. Den gamla versionen ligger kvar under tiden om den tidigare versionen redan blivit godkänd. Du får ett mail när artikeln blivit godkänd eller avslagen.

Mina artiklar

Under menyknappen Innehåll finns en länk till Mina Artiklar där du ser dina artiklar och status för dessa. Statusen kan vara "Godkänt" (Artikeln är publicerad), "Väntar på godkännande" (En administratör behöver godkänna artikeln innan den publiceras) eller "Avslaget" (Artikeln i nuvarande form avslogs, och anledningen till detta specifieras).

Godkänn en artikel

En administratör hittar, under menyknappen Innehåll, alternativet Godkänn Artiklar. Där listas alla artiklar som väntar på godkännande. Det finns tre alternativ för varje artikel, Godkänn, Avslå eller Gör ändringar. Ett mail skickas ut till författaren när statusen ändrats.

Ta bort en artikel

Du kan inte "ta bort" en artikel i den bemärkelsen att den försvinner ur listan över dina artiklar. När tiden för publiceringen har gått ut så kommer artikeln däremot inte att vara tillgänglig för någon annan vilket gör att artiklar inte behöver tas bort.